LOR bizning klinikamizda kunu-tun ishlaydi, 24/7

Klinikamizning eng yaxshi mutaxasislar tekshiruv o‘tkazadilar va samarali davolashni belgilaydilar

BATAFSIL

Terapevt bizning klinikamizda kunu-tun ishlaydi, 24/7

Klinikamizning eng yaxshi mutaxasislar tekshiruv o‘tkazadilar va samarali davolashni belgilaydilar

BATAFSIL

Muolaja xonasi bizning klinikamizda kunu-tun ishlaydi, 24/7

Klinikamizning eng yaxshi mutaxasislar tekshiruv o‘tkazadilar va samarali davolashni belgilaydilar

BATAFSIL

Pediatr bizning klinikamizda kunu-tun ishlaydi, 24/7

Klinikamizning eng yaxshi mutaxasislar tekshiruv o‘tkazadilar va samarali davolashni belgilaydilar

BATAFSIL

Imkoniyatlarimiz

Funksional diagnostika

Kasalliklarni laborator va instrumental usullar yordamida tashxislash

Funksional diagnostika

Kasalliklarni laborator va instrumental usullar yordamida tashxislash

Jarroh

Jarrohlik – bolalar va kattalar bo`limi

Jarroh

Jarrohlik – bolalar va kattalar bo`limi

Statsionar

“Hayat Hospital” statsionari aholi salomatigini asrash uchun noyob loyihani taklif etadi 

Statsionar

“Hayat Hospital” statsionari aholi salomatigini asrash uchun noyob loyihani taklif etadi 

Endokrinologiya

Endokrin tizimi kasalliklarini profilaktikasi, to`g`ri tashxislash va samarali davolash

Endokrinologiya

Endokrin tizimi kasalliklarini profilaktikasi, to`g`ri tashxislash va samarali davolash

Nevrologiya

Bolalar va kattalar nevrologiyasi sohasida kasalliklarni diagnostikalash va davolash.

Nevrologiya

Bolalar va kattalar nevrologiyasi sohasida kasalliklarni diagnostikalash va davolash.

Allergologiya

Allergik kasalliklarni profilaktikasi, to`g`ri tashxislash va samarali davolash

Allergologiya

Allergik kasalliklarni profilaktikasi, to`g`ri tashxislash va samarali davolash

Pulmonologiya

Nafas olish a'zolari patologiyasiga ega bemorlarni diagnostikalash va davolash.

Pulmonologiya

Nafas olish a'zolari patologiyasiga ega bemorlarni diagnostikalash va davolash.

Otolaringologiya (LOR)

LOR – a`zolarining o`tkir va surunkali kasalliklarini ambulator, konservativ va jarrohlik yo`li bilan davolash

Otolaringologiya (LOR)

LOR – a`zolarining o`tkir va surunkali kasalliklarini ambulator, konservativ va jarrohlik yo`li bilan davolash

Gastroenterologiya

OIT kasalliklariga ega bemorlarni diagnostikalash va davolash.

Gastroenterologiya

OIT kasalliklariga ega bemorlarni diagnostikalash va davolash.

Oftalmologiya

Bolalar va kattalarda ko‘z kasalliklarini diagnostikalash, davolash va oldini olish.

Oftalmologiya

Bolalar va kattalarda ko‘z kasalliklarini diagnostikalash, davolash va oldini olish.

Plastik jarrohlik

Bolalardagi tug‘ma va orttirilgan patologiyalarni jarrohlik yo‘li bilan davolash.

Plastik jarrohlik

Bolalardagi tug‘ma va orttirilgan patologiyalarni jarrohlik yo‘li bilan davolash.

Kardiologiya

Yurak-qon tomir tizimi kasalliklarini diagnostikalash va davolash.

Kardiologiya

Yurak-qon tomir tizimi kasalliklarini diagnostikalash va davolash.

Hayat KIDS

Tug‘ilgandan 18 yoshgacha bo‘lgan bolalarda uchraydigan kasalliklarni diagnostikalash, davolash va oldini olish.

Hayat KIDS

Tug‘ilgandan 18 yoshgacha bo‘lgan bolalarda uchraydigan kasalliklarni diagnostikalash, davolash va oldini olish.

Urologiya

Tanosil tizimi kasalliklarini diagnostikalash va davolash

Urologiya

Tanosil tizimi kasalliklarini diagnostikalash va davolash

Ginekologiya

Ayollar reproduktiv tizimi kasalliklarini diagnostikalash va davolash

Ginekologiya

Ayollar reproduktiv tizimi kasalliklarini diagnostikalash va davolash

Laboratoriya

Keng ko‘lamdagi diagnostik tekshiruvlar

Laboratoriya

Keng ko‘lamdagi diagnostik tekshiruvlar

Tomir jarrohligi

Tomir tizimi (vena va arteriya)ni diagnostikalash, davolash va profilaktika qilish.

Tomir jarrohligi

Tomir tizimi (vena va arteriya)ni diagnostikalash, davolash va profilaktika qilish.

Diagnostika

Laboratoriya tekshiruvlarini o'tkazish, funktsional diagnostika, tajribali mutaxassislarning maslahati

Diagnostika

Laboratoriya tekshiruvlarini o'tkazish, funktsional diagnostika, tajribali mutaxassislarning maslahati

Mutaxassislarimiz

Barcha mutaxassislar

Narxnoma

KLINIK yoki UMUMIY

Klinik yoki umumiy tahlillar laboratoriya diagnostikasining qon, peshob, likvor va boshqa shu kabi organizm biologik suyuqliklarining asosiy ko‘rsatkichlari tarkibi, ya'ni organizmning har qanday muhiti standart ko‘rsatkichlar to‘plamiga ega bo‘ladigan uslublaridir.

Cтоимость

 • Общий анализ крови 30 параметров + СОЭ 40 000 сум
 • Группа крови + Rh фактор 50 000 сум
 • Развернутая копрология (62 параметра:простейшие, + яйца глистов + лямблии)70 000 сум
 • Копрология + кал на яйца глисты 30 000 сум
 • Общий анализ мочи 30 000 сум
 • По методу Зимницкого 50 000 сум
 • По методу Нечипоренко 45 000 сум
 • Проба Реберга 80 000
 • 2х стаканная проба мочи 50 000

KOAGULOGRAMMA

Koagulogramma (gemostaziogramma) – gemostaza (qon quyulishi) tizimining holatini yoki qon quyulishi ko‘rsatkichlarini baholashga yo‘naltirilgan kompleks gematologik tadqiqot. Gemostaza tizimiga qon hujayralari (trombotsitlar) va qon plazmasida erigan va trombotsitlarda mavjud spetsifik moddalar (qon quyulishi omillari) kiradi.

Cтоимость

 • Коагулограмма полная 195 000 сум
 • Коагулограмма “стационар” 110 000 сум
 • Гематокрит 30 000 сум
 • Тромботест 30 000 сум
 • АЧТВ 30 000 сум
 • MNO(INR), 30 000 сум
 • Фибриноген А 30 000 сум
 • Время свертывания крови (ВСК ) 30 000
 • Протромбиновый индекс (ПТИ) 30 000
 • Протромбиновое время (ПТВ) 30 000
 • Тромбиновое время (ТВ) 30 000
 • D - димер 120 000

REVMATOID PANEL

Revmatoid panel – bu qonning kompleks tahlili bo‘lib, autoimmun reaksiya qanchalik tarqalgan va inson bo‘g‘imlari va ichki a'zolari qay darajada zararlanganligini ko‘rsata oladi.

Cтоимость

 • Ревматоидная панель (RF, CRP,ASLO) 80 000 сум
 • Ревматоидный фактор(RF) 35 000 сум
 • Ревматоидный фактор(RF) 35 000 сум
 • Ревматоидный фактор(RF) 35 000 сум

ALLERGIYA DIAGNOZI

HAYAT Medical Centre`da Sizga qon tahlilini olish yordamida allergik kasalliklarni diagnostikalash imkonini taklif eta olamiz.

Cтоимость

 • Детский комплекс  485 000 сум
 • Пищевой – белковый комплекс  485 000 сум
 • Пищевой – углеводный комплекс  485 000 сум
 • Респираторный и пищевой комплекс  485 000 сум
 • Ингаляционно  – респираторный компл. 485 000 сум

IMMUNOLOGIK MAQOM

Immunologik maqom – bu muayyan bemorning shu paytdagi immun tizimi holatidir. Immunogramma hujayraviy va gumoral immunitetning tadqiqoti bo‘lib, immunologik maqomni baholash uslubi bo‘lib xizmat qiladi.

Cтоимость

 • Иммунограмма полная 290 000 сум
 • Иммунограмма базовая 205 000 сум
 • Иммуноглобулин A 80 000 сум
 • Иммуноглобулин M 80 000 сум
 • Иммуноглобулин G 80 000 сум
 • Иммуноглобулин E (диагн. аллергии) 80 000 сум
 • Прокальцитонин 275 000 сум
 • ИХЛА - IgM 165 000 сум
 • ИХЛА - IgG 165 000 сум
 • Интерлейкин - 6 220 000 сум

QONNING ELEKTROLITLARGA

Qonning elektrolitlarga biokimyo tahlili davolovchi vrachga muayyan a'zoning umumiy holatini bilish, organizmda u yoki bu mikroelementlarning, vitaminlar yetishmasligini va boshqa buzilishlarni aniqlash imkonini beradi.

Cтоимость

 • Электролитный комплекс 205 000 сум
 • Железо(Fe) 35 000 сум
 • Калий(K+) 35 000 сум
 • Хлориды (Cl-) 35 000 сум
 • Фосфор (P) 35 000 сум
 • Натрий (Na+) 35 000 сум
 • Кальций(Сa) 35 000 сум
 • Витамин Д 125 000 сум

GARMONLARGA

Gormonlarga qon tahlili – bu organizmdagi ko‘plab a'zolar va tizimlar holatini ko‘rsata oluvchi laboratoriya tadqiqotidir. Gormonlar ichki sekretsiya bezlari ishlab chiqaruvchi biologik faol moddalardir.

Cтоимость

 • Тиреотропный гормон ТТГ 70 000 сум
 • Трийодтиронин Т3 общий 70 000 сум
 • Трийодтиронин Т3 свободный 70 000 сум
 • Тироксин Т4 общий 70 000 сум
 • Тироксин Т4 свободный 70 000 сум
 • ТГ (Тиреоглобулин), 70 000 сум
 • АТГ(антитела к тиреоглобулину) 70 000 сум
 • АТ-ТПО (антитела к тиреопероксидазе) 70 000 сум
 • Прогестерон 70 000 сум
 • Пролактин 70 000 сум
 • Тестостерон 70 000 сум
 • ХГЧ количественный 70 000 сум
 • Фолликулостимулирующий гормон(ФСГ) 70 000 сум
 • Лютеинизирующий гормон (ЛГ), 70 000 сум
 • Дегидроэпиандростерон (DHEA-S) 70 000 сум
 • AFP 70 000 сум
 • Свободный эстриол 70 000 сум
 • Эстрадиол 70 000 сум
 • Свободный b-ХГЧ  количественный 70 000 сум
 • Кортизол 70 000 сум
 • Соматотропный гормон ( гормон роста) 70 000 сум
 • Инсулин 125 000 сум
 • Ферритин 80 000 сум

PZR

PZR — bu laboratoriya diagnostikasining yuqumli kasalliklar qo‘zg‘atuvchilarini aniqlashga qaratilgan uslubidir. Uch harfli variant – bu “polimeraz zanjirli reaksiya” nomining abbreviaturasidir.

Cтоимость

 • Гепатит В (качественный) 320 000 сум
 • Гепатит В (количественный) 380 000 сум
 • Гепатит С (качественный) 350 000 сум
 • Гепатит С (количественный) 460 000 сум
 • Гепатит C (5 генотипов) 460 000 сум
 • Гепатит D (качественный) 350 000 сум
 • Микоплазма (genitalium) 195 000 сум
 • Микоплазма (hominis) 195 000 сум
 • Микоплазма (pneumonia) 195 000 сум
 • Токсоплазма (gondii) 195 000 сум
 • Хламидия (trahomatis) 195 000 сум
 • Хламидия (pneumonia) 195 000 сум
 • Уреаплазма (urealiticum/parvum) 195 000 сум
 • Трихоманиаз (vaginalis) 195 000 сум
 • Грибок (candida vaginalis) 195 000 сум
 • Гарднерелла (vaginalis) 195 000 сум
 • Нейссерия гонококк 195 000 сум
 • Цитомегаловирус 195 000 сум
 • Вирус простого герпеса 1 тип 195 000 сум
 • Вирус простого герпеса 2 тип 195 000 сум
 • Вирус Эпштейна - Барра 195 000 сум
 • Вирус краснухи 235 000 сум
 • Вирус папилломы (HPV 16/18) 235 000 сум
 • Вирус папилломы (HPV 58 235 000 сум
 • Вирус папилломы (7 генотипов) 235 000 сум
 • Лямблия 195 000 сум
 • Вирус папилломы(6-66,М8) 165 000 сум
 • Вирус папилломы скрин – 23 типа (6-83,М8) 635 000 сум
 • Вирус папилломы скрин – 16 типов (16-83) 510 000 сум
 • Вирус папилломы 16 (количественный) 285 000 сум
 • Вирус папилломы 18 (количественный) 285 000 сум
 • Вирус папилломы (31-51) 235 000 сум
 • Вирус папилломы (55-83) 235 000 сум

UTT

Ultratovushli tadqiqot (UTT) — inson organizmini ultratovush to‘lqinlari yordamida noinvaziv tadqiq etish.

Cтоимость

 • Комплексное УЗИ для женщин 345 000 сум
 • Комплексное УЗИ для женщин + молочная железа 420 000 сум
 • Комплексное УЗИ для мужчин 360 000 сум
 • Комплексное УЗИ для мужчин + органы мошонки 430 000 сум
 • Комплексное исследование ЖКТ 140 000 сум
 • Комплексное исследование МВС 95 000 сум
 • Гинекологический комплекс 140 000 сум
 • Беременность  1- триместр /двойня 70 000/85 000 сум
 • Беременность  2- триместр /двойня 90 000/100 000 сум
 • Беременность  3- триместр /двойня 100 000/140 000 сум
 • Пренатальный скрининг 90 000 сум
 • Матка и придатки 60 000 сум
 • Трансвагинальное  исследование матки и придатков 70 000 сум
 • Матка и придатки с доплером 70 000 сум
 • Фолликулометрия  в динамике (3-х кратная) 110 000 сум
 • Фолликулометрия  в динамике (однократная) 40 000 сум
 • Молочная железа  с зонами лимфооттока 70 000 сум
 • Сердце (ЭХОКС) (дети) 140 000 сум
 • Сердце (ЭХОКС) взрослое 160 000 сум
 • Нейросонография с допплерографией 100 000 сум
 • Щитовидная железа 70 000 сум
 • Щитовидная железа + Доплер 100 000 сум
 • Вилочкова железа (дети) 50 000 сум
 • Почки и надпочечники 65 000 сум
 • Мочевой пузырь и мочеточник 50 000 сум
 • Печень и желчный пузырь 55 000 сум
 • Поджелудочная железа 50 000 сум
 • Селезенка 50 000 сум
 • Органы мошонки 100 000 сум
 • Органы мошонки + доплер 120 000 сум
 • Предстательная железа 70 000 сум
 • Мягкие ткани 50 000 сум
 • Легочное поле 50 000 сум
 • Лимфоузлы (одной области) 50 000 сум
 • УЗИ исследование одного сустава 70 000 сум
 • Доплер артерий верхних конечностей 110 000 сум
 • Доплер вен верхних конечностей 110 000 сум
 • Доплер артерий нижних конечностей 110 000 сум
 • Доплер вен нижних конечностей 160 000 сум
 • Доплер брахиоцефальных сосудов  (БЦА) 160 000 сум
 • Плевральная полость 50 000 сум
 • Перикард сердца 50 000 сум

MRT

Magnítno-rezonáns tomográfiya (MRT) — yadro magnitli rezonans hodisasidan foydalangan holda ichki a'zolar va to‘qimalarni tadqiq qilish uchun tomografik tibbiy tasvirlarni olish usuli. Usul kuchli doimiy magnit maydonda turuvchi atom yadrolarining elektr-magnit to‘qinlarning muayyan uyg‘unligi orqali qo‘zg‘atilgandagi elektr-magnit aks-sadosini o‘lchashga asoslangan.

Cтоимость

 • МРТ Головного мозга 250 000 сум
 • Головной мозг с контрастным усилением 320 000 сум
 • Область турецкого седла  (Гипофиз) 250 000 сум
 • Область турецкого седла  (Гипофиз) c к.у 320 000 сум
 • МРТ Головного мозга + Гипофиз 280 000 сум
 • МРТ Головного мозга + Гипофиз с к.у 400 000сум
 • МРТ Головного мозга + Орбиты 280 000 сум
 • МРТ Головного мозга + Орбиты с к.у 400 000 сум
 • МРТ Головного мозга + внутреннее ухо 250 000 сум
 • МРТ Головного мозга + внутреннее ухо с к.у 320 000 сум
 • МР-ангиография(безконтрастная) интракраниальных  сосудов г.мозга 115 000 сум
 • МРТ органов брюшной полости безконтрастной МР-холангиографией 255 000 сум
 • МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства  с  к.у 365 000 сум
 • МРТ надпочечников 250 000 сум
 • Органы малого таза 255 000 сум
 • Органы малого таза с контрастным усилением 385 000 сум
 • Шейный отдел позвоночника 250 000 сум
 • Шейный отдел позвоночника с к.у 320 000 сум
 • Грудной отдел позвоночника 250 000сум
 • Грудной отдел позвоночника с к.у 320 000 сум
 • Пояснично-крестцовый отдел позвоночника 250 000 сум
 • Пояснично-крестцовый отдел позвоночника с к.у 320 000 сум
 • Крестцово-копчиковый отдел позвоночника 250 000 сум
 • Крестцово-копчиковый отдел позвоночника с контрастным  усилением 320 000 сум
 • Мягкие ткани шеи 255 000 сум
 • Мягкие ткани шеи с контрастным  усилением 385 000 сум
 • МР-ангиография(беcконтрастная) магистральных артерий  шеи 115 000 сум
 • Бесконтрастная МР-ангиография сосудов нижних конечностей  535 000 сум
 • МРТ исследование мягких тканей выбранной области (зона охвата на более 30 см) 235 000 сум
 • МРТ исследование мягких тканей выбранной области ( зона охвата не более 30 см) с к.у. 300 000 сум
 • МРТ исследование одного сустава 250 000 сум
 • МРТ исследование одного сустава с к.у 320 000 сум
 • МРТ исследование двух суставов 425 000 сум
 • МРТ исследование двух суставов к.у 585 000 сум
 • МРТ всего тела (Whole Body) 585 000 сум

QONNING BIOKIMYO TAHLILI

Qonning biokimyo tahlili — ichki a'zolar (jigar, buyrak, oshqozon osti bezi, o‘t qopi va boshqalar)ning faoliyatini baholash, metabolizm (lipidlar, oqsillar, uglevodlar almashinuvi) to‘g‘risida axborot olish, mikroelementlarga ehtiyojni aniqlash imkonini beruvchi laboratoriya diagnostikasi.

Cтоимость

 • Базовая биохимия 215 000 сум
 • Комплексная биохимия 420 000 сум
 • Печеночная биохимия 305 000 сум
 • Биохимия “стационар” 200 000 сум
 • АЛТ 35 000 сум
 • АСТ 35 000 сум
 • Мочевина 35 000 сум
 • Креатинин 35 000 сум
 • Альбумин 35 000 сум
 • Билирубин (общий,прямой,непрямой) 35 000 сум
 • Соотношение мочевины и креатинина 70 000 сум
 • Альфа – амилаза (диастаза), 35 000 сум
 • Мочевая кислота 35 000 сум
 • Глюкоза крови 35 000 сум
 • Глюкозотолерантный тест 70 000 сум
 • Гликозилированный  гемоглобин 80 000 сум
 • Щелочная фосфотаза 45 000 сум
 • Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 45 000 сум
 • КФК-МВ фракция (сердечная) 45 000 сум
 • Общий КФК 45 000 сум
 • Соотношение  КФК/КФК-МВ  80 000 сум
 • ГГТ (Гамма-глютамилтранспептидаза) 45 000 сум

QONNING LIPID SPEKTRI

Qonning lipid spektri (lipidogramma/lipid profili) – bu qonning xolesterin va uning turli fraksiyalariga tahlilidir. Lipid profilini baholash – bu yurak-tomir xatarini baholash uchun majburiy tahlildir.

Cтоимость

 • Липидный профиль  полный 125 000 сум
 • Триглицериды 30 000 сум
 • Липопротеиды высокой  плотности 45 000 сум
 • Липопротеиды  низкой плотности 50 000 сум
 • Индекс  атерогенности 85 000 сум
 • Общий холестерин 30 000 сум

TORCH INFEKSIYALAR TAHLILI

TORCH-infeksiyalar tahlili homiladorlikni rejalashtirish va u yuzaga kelgan zahoti, qo‘zg‘atuvchilarga nisbatan antitanachalar boriligini aniqlash uchun o‘tkaziladi. Tadqiqotlar, shuningdek, tug‘ma infeksiyalardan biri borligi shubha qilingan yangi tug‘ilgan chaqaloqlarda ham o‘tkaziladi (TORCH-skrining deb ataladi).

Cтоимость

 • Полный комплекс  IgG TORCH 325 000 сум
 • Герпес простой тип ½ (ВПГ) 45 000 сум
 • Цитомегаловирус (ЦМВ) 45 000 сум
 • Токсоплазма 45 000 сум
 • Уреаплазма 45 000 сум
 • Микоплазма 45 000 сум
 • Хламидия 45 000 сум
 • Краснуха 45 000 сум

IMMUNOFERMENT TAHLILI

Immunoferment tahlil (IFA) — bu laboratoriya diagnostikasining “antigen-antinacha” reaksiyasiga asoslangan uslubi bo‘lib, oqsilli tabiatga ega moddalar (jumladan, fermentlar, viruslar, bakteriyalar fragmentlari va biologik suyuqliklarning boshqa komponentlari)ni aniqlash imkonini beradi.

Cтоимость

 • Hbs Ag (гепатит В)количественный 50 000 сум
 • Hbs Ag (гепатит В)экспресс-метод 35 000 сум
 • Anti-HCV (гепатит C)количественный 60 000 сум
 • Anti-HCV (гепатит C)экспресс-метод 35 000 сум
 • Кровь на Лямблии / Аскарида 60 000 сум
 • RW экспресс-метод 50 000 сум
 • Тропонин экспресс - метод 80 000 сум
 • Хеликобактер Пилори 60 000 сум
 • HIV (1/2) 50 000 сум

ONKOLOGIYA DIAGNOSTUKASI

Onkologiya diagnostikasi – onkomarker (o‘simta hujayralari faoliyati natijasida qonga chiqariladigan spetsifik moddalar)lar tahlili ko‘proq axborot beruvchi sanaladi.

Cтоимость

 • CEA (карциноэмбриональный 80 000 сум
 • CA-125 (онкомаркер яичников и яичка) 80 000 сум
 • CA-153 (онкомаркер молочной железы) 80 000 сум
 • CA-199(поджелудочная железа) 80 000 сум
 • CA-724(онкомаркер рака желудка) 80 000 сум
 • CYFRA 211(онкомаркер легких и мочевого пузыря) 80 000 сум
 • AFP в крови(онкомаркер печени,аномалия плода) 80 000 сум
 • PSA общий (онкомаркер аденомы простаты) 80 000 сум
 • PSA свободный (онкомаркер аденомы простаты) 80 000 сум

UROLOGIYA TRAKT TADQIQOTLARI

Urogenital trakt tadqiqotlari. Tahlil urogenital traktda yashaydigan shubhasiz patogen mikroorganizmlar (sodda tuzilmalilar, viruslar va bakteriyalar)ni aniqlash, umumiy bakterial massa va laktobakteriyalarni, shuningdek polimeraz zanjirli reatsiya (PZR) uslubi bilan “real vaqt” rejimida deteksiyalagan holda asosiy anaerob mikroorganizmlar, mikroplazmalar va xamirturushtaxlit zamburug‘larni miqdoriy baholash imkonini beradi.

Cтоимость

 • Мазок выделений у женщин 50 000 сум
 • Мазок выделений у женщин  из 3х точек 115 000 сум
 • Мазок из уретры у женщин 50 000 сум
 • Анализ мазка из уретры у мужчин 50 000 сум
 • Спермограмма по ВОЗ 2010 80 000 сум
 • Цитология мазка (Пап-тест) 105 000 сум

BAKTERIOLOGIK LABORATORIYA

Davolash-profilaktika muassasalaridagi bakteriologik laboratoriyalar yuqumli kasalliklar diagnozini qo‘yish va aniqlash uchun zarur tahlillarni amalga oshiradi va spetsifik davolashni to‘g‘ri tanlashga xizmat qiladi.

Cтоимость

 • Кровь на стерильность 80 000 сум
 • Кровь на гемокультуру 80 000 сум
 • Дизбактериоз 115 000 сум
 • Бак.посев мочи 85 000 сум
 • Бак.посев слизи из зева 85 000 сум
 • Бак.посев из носа 85 000 сум
 • Бак.посев жидкости из уха 85 000 сум
 • Бак.посев из коньюктивы 85 000 сум
 • Бак.посев мокроты 85 000 сум
 • Бак.посев грудного молока 115 000 сум
 • Бак.посев пораженного участка 85 000 сум
 • Бак.посев  на микокультуры (грибок) 85 000 сум
 • Бак.посев  любой биологической жидкости 85 000 сум
 • Бак.посев из уретры у мужчин 85 000 сум
 • Бак.посев спермы 85 000 сум
 • Бак.посев выделений  жен. пол. системы 85 000 сум
 • Бак.посев из выделений у женщин (3хточек ) 165 000 сум
 • Бак.посев из уретры у женщин 85 000 сум
 • Бак.посев  из влагалища у женщин 85 000 сум
 • Бак.посев  из цервикального канала у жен. 85 000 сум

GISTOLOGIYZ TAHLILI

Gistologiya tahlili – bu a'zo to‘qimasi namunasining, tirik hujayralarning, masalan, bachadon bo‘yni, sut bezi, qon va sh.k. namunasini tadqiq qilishdir.

Cтоимость

 • Гистологическое исследование 230 000 сум

RENTGEN

Rentgen – ob'ektlar ichki tuzilmasini maxsus plyonkaga rentgent nurlari yordamida proeksiyalab tadqiq qilishdir.

Cтоимость

 • Черепа и турецкое седло 90 000 сум
 • ППН (придаточные пазухи носа) 80 000 сум
 • Грудная клетка 90 000 сум
 • Брюшная полость 90 000 сум
 • Малый  таз 90 000 сум
 • Шейный  отдел позвоночника в 2х проекциях 165 000 сум
 • Грудной отдел позвоночника2х проекциях 165 000 сум
 • Крестцово -копчиковый отдел 2х проекциях 165 000 сум
 • Позвоночник 3 отдела в 2х проекциях 190 000 сум
 • Ключица 90 000 сум
 • Плечевой  сустав 90 000 сум
 • Локтевой сустав 90 000 сум
 • Лучезапястный  сустав 90 000 сум
 • Кисть 90 000 сум
 • Кости таза 90 000 сум
 • Тазобедренный сустав 90 000 сум
 • Бедренная кость 90 000 сум
 • Коленный сустав 90 000 сум
 • Голень 90 000 сум
 • Голеностопный сустав 90 000 сум
 • Стопа 90 000 сум
 • Плечевой кости 90 000 сум
 • ГСГ (гистеросальпингография) 230 000 сум
 • ЖКТ для детей 275 000 сум
 • ЖКТ для взрослых 330 000 сум
 • Ирригоскопия для детей 250 000 сум
 • Ирригоскопия для взрослых 320 000 сум
 • Экскреторная урография для взрослых 320 000 сум
 • Экскреторная урография для детей 320 000 сум
 • Антиградная пиелография почек 275 000 сум
 • Рентген Пищевода (барий) 125 000 сум
 • Рентген Пищевода (тразограф) 165 000 сум
 • Фистулография 205 000 сум
 • Цистография 205 000 сум

VRACH KONSULTATSIYASI

Vrach konsultatsiyasi – bu kasallikni diagnostikalash va davolashning birinchi va juda muhim bosqichidir. Aynan u bizga o‘z holatimizni adekvat baholash, kerakli diagnostik muolajalarni o‘tkazish va samarali davolashni tayinlash imkonini beradi

Cтоимость

 • Консультация кардиолога 100 000 сум
 • Консультация невролога 100 000 сум
 • Консультация эндокринолога 100 000 сум
 • Консультация реабилитолога 80 000 сум
 • Консультация гастроэнтеролога 100 000 сум
 • Консультация уролога 70 000 сум
 • Консультация хирурга - гепатолога 200 000 сум
 • Консультация пластического хирурга 50 000 сум
 • Консультация пластического хирурга 70 000 сум
 • Консультация хирурга 100 000 сум
 • Консультация ортопеда 70 000 сум
 • Консультация гинеколога 80 000 сум
 • Консультация педиатра 100 000 сум
 • Консультация дерматолога 70 000 сум
 • Консультация психолога дет/взр 100 000/200 000 сум
 • Консультация логопед 80 000 сум
 • Консультация флеболога 100 000 сум

FUNKSIONAL DIAGNOSTIKA

Funksional diagnostika — bu zamonaviy diagnostikaning ixtisoslashgan yo‘nalishi bo‘lib, vositali funksional-diagnostik tadqiqotlarga asoslangandir.

Cтоимость

 • ЭКГ (электрокардиограмма) 40 000 сум
 • ЭЭГ (электроэнцефалограмма) 80 000 сум
 • ЭЭГ (1 часа) 165 000 сум
 • ЭЭГ (2 часа) 330 000 сум
 • ЭНМГ (электронейромиография) 60 000 сум
 • ЭМГ (электромиография) 45 000 сум
 • ЭХО-ЭЭГ (эхо- электронейромиография) 40 000 сум
 • ВЭМ 110 000 сум
 • Холтер – мониторинг 200 000 сум
 • СМАД 100 000 сум
 • Спирография 50 000 сум

FIZIOTERAPIYA

Fizioterapiya – bu issiqlik, sovuqlik, elektr toki, magnit UB- va IQ-nurlanish, shuningdek shifobaxsh balchiq, massaj, girudoterapiya va sh.k. kabi turlicha jismoniy omillar yordamida kasalliklarni davolash usulidir.

Cтоимость

 • Иглорефлексотерапия 55 000 сум
 • Общий массаж 140 000 сум
 • Массаж 1 зона 40 000 сум
 • Электрофорез 12 минут 20 000 сум
 • Парафин 1 зона 20 000 сум
 • Озонотерапия 50 000 сум
 • ВЛОК 30 минут 70 000 сум
 • Гимнастика 25 000 сум
 • Лимфодренаж 40 минут 120 000 сум
 • Лимфодренаж 20 минут 60 000 сум
 • Дарсенваль 10 минут 20 000 сум
 • Магнит 12 минут 20 000 сум
 • Магнитное лазер 5 минут 20 000 сум
 • Ультразвук 12 минут 20 000 сум
 • УВЧ 12 минут 20 000 сум
 • Ингаляция 10 минут 20 000 сум
 • Хиджама 150 000 сум
 • Гидрованна 20 минут 100 000 сум
 • Бассейн 1 час 120 000 сум
 • Душ жарко 5 40 000 сум
 • Циркулярный душ 10 40 000 сум
 • Кислородная пенка 3 000 сум
 • Фито чай  1000 сум
 • ЛФК 20 000 сум
 • Детский массаж   до 6 месяцев 65 000 сум
 • С 6 месяцев до 5 лет 70 000 сум
 • С 5 лет до 10 лет 80 000 сум
 • С 10 лет до 16 лет 90 000 сум
 • С 16 лет 100 000 сум
Bizga qo‘ng‘iroq qiling Bizga qo‘ng‘iroq qiling

Yangiliklar